Date:
10.02.2015 20:30 - 21:30

Description

Works by V. Nicolaou, M.Lapidakis, I,Xenakis, G.Aperghis, P.Kokoras