Ημερομηνία:
04.06.2014

Περιγραφή

Συναυλία με έργα των Rappoport Oliver, Christoph Herdnler, Salvatore Sciarrino, Beat Furrer και Niels Roscholt