Live Concerts

dissonArt ensemble - Gérard Grisey - Périodes (Part 1)

dissonArt ensemble - Janis Christou - Anaparastasis I (1968)

dissonArt ensemble - Iannis Xenakis - Plekto