Ημερομηνία:
26.05.2022 20:00 - 21:00

Περιγραφή

GREEK OPERA- STAVROS NIARCHOS HALL

ALTERNATIVE STAGE

Concert

Akanthos (1977), Plektó (1993), Ikhoor (1978), Kaï (1995), Anaktoria (1969).

Conductor: Johannes Kalitzke
by dissonArt Ensemble