Ημερομηνία:
09.04.2005

Περιγραφή

Βασίλης Κίτσος – Το Ύστερο των Σαββάτων
Bruno Maderna – Serenata per un Satelite
Δημήτρης Παπαγεωργίου – Nuit
George Crumb – Eleven Echoes of Autumn